Netværksgruppen tilbyder

Åbent Hus​

​Åbent Hus er omdrejningspunktet i Netværksgruppens arbejde. Det er her frivillige og flygtninge mødes. Det er her, der bliver undervist, læst lektier, trænet sprog, udvekslet erfaringer, truffet aftaler og meget mere. Der er altid kaffe og te i cafeen og mulighed for uformelle samtaler.

Sprogtræning og lektiehjælp

​I Netværkshuset kan flygtninge/indvandrere i alle aldre få støtte og hjælp til lektier og opgaver uanset hvilken skolegang eller uddannelse, der er aktuel. De får også mulighed for at bruge det danske sprog i en naturlig hverdagssammenhæng i samtale med de frivillige. .

Hjælp ved mødet med det offentlige

​Det danske samfund har mange regler, såvel skrevne som uskrevne. Hvordan forstås lovteksten og brevet fra det offentlige? Hvordan formuleres et svar eller en forespørgsel? En samtale, der forklarer og forenkler, er en vigtig hjælp, og det giver tryghed at have en hjælpende hånd ved et vigtigt møde. Netværkshuset tilbyder frivillig hverdagsrådgivning.

Indføring i fritidsnetværk

​Næsten enhver dansker er medlem af en eller flere foreninger: sportslige, sociale eller kulturelle. Netværksgruppen tilbyder hjælp til at finde vej til netop den forening, der harmonerer bedst med den unges eller voksnes interesser og dermed mulighed for at finde netværk og nye venner.

Oplevelser af dansk natur og kultur

​Fælles oplevelser for frivillige og flygtninge i mødet med naturen eller i mødet med fortidens eller nutidens kultur kan give anledning til gode samtaler og forståelse af vilkår og sammenhæng. Netværksgruppen tilbyder derfor i årets løb mange kortere ture i nærområdet og også længere ture med bus og lejrture til udsøgte steder.​

Kontaktpersoner/kontaktfamilier

​Optagelsen i det danske samfund går nemmere,
når flygtningen bliver tilknyttet en dansk familie eller en  enkeltperson. Familiekontakten giver indgang til mange af de netværk, et samfund består af, og der er altid et sted at henvende sig med vanskelige spørgsmål.

Kulturmøder

​De fleste flygtninge kommer fra samfund, kulturer og traditioner, der ikke ligner de danske. Vi forventer, at de er parate til at tilpasse sig vores livsform. Det er derfor vigtigt, at vi også møder deres levevis og kulturelle ballast med interesse og åbenhed. Netværksgruppen tager initiativ til møder og arrangementer, der giver mulighed for kulturudveksling på mange områder.

Oplysende møder

​Med udgangspunkt i flygtningenes ønsker og behov arrangerer Netværksgruppen med jævne mellemrum foredrag, samtaler og diskussioner om relevante og aktuelle emner.  Efter behov holdes evaluerende møder, hvor flygtningene får mulighed for at komme med forslag til ændringer og nye initiativer.

Bolig- og arbejdsmuligheder

Det er det offentliges ansvar at anvise den nyankomne flygtning bolig og bistå vedkommende med at finde arbejde. Begge opgaver er vanskelige, så der er brug for mange gode kræfter. Netværksgruppen støtter om muligt disse opgaver, da en god bolig og et godt arbejde er vigtig for den enkelte for at blive en aktiv del af samfundet.

Fester

​Enhver kultur har sine mærke- og festdage. Flygtninge og danskere fejrer i fællesskab udvalgte fester med tilhørende ritualer fra hinandens kulturer. Det er berigende for begge parter at mødes til hinandens fester om mad, musik og dans fra sommerudflugt med madkurv i naturen til sammenskudsgilde i den mørke vintertid.

​ÅBNINGSTIDER

​Mandag: 16-20

Tirsdag:   16-18

Onsdag:   16-20

Torsdag:  16-20

Lørdag:    14-17

1. fredag i måneden: 18-21

(Fællesspisning og  hygge)

Netværkshuset ønsker alle et godt og glædeligt nytår!

Det nye program for jan-april er på trapperne....

OBS!

​Nytårskur for alle aktive frivillige medlemmer og kontaktpersoner af Netværksgruppen

Lørdag den 13. 1 kl 13-16

Tilmelding på liste i NVH eller på mail: mia@tardini.dk eller koordination@netvaerkshuset.dk

senest tirsdag den 9. januar.

Netværksgruppen i Gentofte “Netværkshuset” • Ericavej 149 • 2820 Gentofte • Tlf: 39 65 05 75