Netværkshusets  Bestyrelse

2018

Bestyrelse/arbejdsgrupper/udvalg

Bestyrelsesmedlemmer

​Isak Isaksen (formand), Ellen Margrethe Andersen (næstformand), Erik Brysting (kasserer), Medhhen Teclay, Kosna Savage, Nasrin Salem, Eva Grutzmeier

Suppleanter​

Gerd Barfoed, Lissi Krogbech

Revisor

Jørgen Rendsvig, Jens Frederiksen ( suppleant)

Daglig koordinator  

Frederik Hostrup - Pedersen

Hjemmeside

Lisbet Kragh, Gerd Barfoed, Eva Grutzmeier

Facebook

Frederik Hostrup - Pedersen, Lisbet Kragh

IT-ansvarlig

Davinder Singh

​Integrationsrådet

Ellen Margrethe Andersen, Kosna Savage, Isak Isaksen

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på Årsmødet, står for den overordnede ledelse og drift af Netværkshuset.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at informere brugere og frivillige via hjemmesiden og Facebook. Derudover udarbejdes der hver 4. måned et program med de aktiviteter, der udbydes til brugerne. Programmet udfærdiges i såvel printet som elektronisk form.

Bestyrelsen sørger ligeledes for at de fysiske rammer i Netværkshuset opdateres og holdes ved lige. Det drejer sig om computere, bibliotek, legerum, haven samt rummene i almindelighed med stole, borde, lamper mv.

Daglig ledelse​

De daglige opgaver såsom kontakt til frivillige, kontaktpersoner, information, økonomi, vedligeholdelse af huset inkl. computere, inde- og ude-arealer og meget andet varetages af den daglige koordinator i samarbejde med de mange arbejdsgrupper.

​ÅBNINGSTIDER

​Mandag: 16-20

Tirsdag:   16-18

Onsdag:   16-20

Torsdag:  16-20

Lørdag:    14-17

1. fredag i måneden: 18-21

Fællesspisning og  hygge

UGENS TILBUD

​SØNDAG 17. FEBRUAR

KAGEBORD I VANGEDE KIRKE

​SE VIDEO FRA SIDSTE ÅRS FERIETUR TIL SEJERØ BUGTEN HER:

Ferietur 2018

FOR ÆNDRINGER OG TILFØJELSER KONTAKT WEBMASTER

lisbetkragh@hotmail.com 

Netværksgruppen i Gentofte “Netværkshuset” • Ericavej 149 • 2820 Gentofte • 

Tlf: 39 65 05 75 

E-mail: koordination@netvaerkshuset.dk