Netværkshusets  Bestyrelse

2017

Bestyrelse/arbejdsgrupper/udvalg

Bestyrelse: Mia Tardini (formand), Nasrin Salem (næstformand), Erik Brysting ( kasserer), Kosna Savage, Marianne Daugaard Jensen, Isak Isaksen, Ellen Margrethe Andersen

Suppleanter:  Ebbe Frørup, Jamila Kribii, Lisbeth Kragh

Revisor: Jørgen Rendsvig, Jens Frederiksen ( suppleant)

Integrationsrådet:,Ellen Margrethe Andersen, Kosna Savage, Isak Isaksen.

Daglig koordinator : Frederik Hostrup - Pedersen

Computere: Davinder Singh

Klik på nedenstående  overskrifter for at læse mere.

Bestyrelsen

​Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmøde, og står for den daglige ledelse og drift af Netværkshuset. Opgaverne er mangfoldige, med kontakt til medlemmer, kontaktpersoner, information, økonomi, vedligeholdelse af huset inkl. computere, inde- og ude-arealer og meget andet, som det kan ses af nedenstående liste.

Til nogle af de daglige opgaver, er der ansat en daglig koordinator, der blandt meget andet sørger for åbning og lukning af huset.

Ledelse

Den daglige ledelse af Netværkshuset foretages af formanden og næstformanden. Det betyder, at der skal indkaldes til møder, holdes styr på de aktiviteter, der foregår i huset, tage imod nye frivillige, have kontakt med kommunen og generelt tage sig af henvendelser til huset.

​Information​

Bestyrelsen har også ansvar for at informere brugere og frivillige via hjemmesiden og Facebook. Derudover udarbejdes der hver 4. måned et program med de aktiviteter, der udbydes til brugerne. Programmet laves både i papir- og elektronisk form.

Andre opgaver

​Bestyrelsen sørger ligeledes for at de fysiske rammer i Netværkshuset opdateres og holdes ved lige. Det drejer sig om computere, bibliotek, legerum, haven samt rummene i almindelighed med stole, borde, lamper mv.

​​

Hjælp og rådgivning

I Netværkshuset kan flygtninge få hjælp til at løse mange af de udfordringer, der opstår som ny i et ukendt samfund​

Faste aktiviteter og projekter

Der er mange aktiviteter i Netværkshuset, som har en fast ramme, som flygtninge kan melde sig til eller bare komme og deltage.

Ad hoc aktiviteter og kurser

​Disse aktiviteter foregår, når der er et behov og/eller en person kan tilbyde aktiviteten. Der er altid plads til kreative forslag. Nedenfor er eksempler på aktiviteter og kurser, der har været afholdt eller afholdes ad hoc.

​ÅBNINGSTIDER

​Mandag: 16-20

Tirsdag:   16-18

Onsdag:   16-20

Torsdag:  16-20

Lørdag:    14-17

1. fredag i måneden: 18-21

(Fællesspisning og  hygge)

Netværkshuset ønsker alle et godt og glædeligt nytår!

Det nye program for jan-april er på trapperne....

OBS!

​Nytårskur for alle aktive frivillige medlemmer og kontaktpersoner af Netværksgruppen

Lørdag den 13. 1 kl 13-16

Tilmelding på liste i NVH eller på mail: mia@tardini.dk eller koordination@netvaerkshuset.dk

senest tirsdag den 9. januar.

Netværksgruppen i Gentofte “Netværkshuset” • Ericavej 149 • 2820 Gentofte • Tlf: 39 65 05 75