Om Netværksgruppen i Gentofte

NETVÆRKSGRUPPENS MEDLEMMER

Netværksgruppens medlemstal er ca. 230 pr. februar 2018. Alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Netværksgruppen er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger. Medlemmerne kommer fra et bredt spektrum i det danske politiske og kulturelle liv.

Medlemsskab

Som medlem af Netværksgruppen kan du være:

Frivillig ( F ) i huset eller

Kontaktperson ( K) for en flygtning eller en flygtningefamilie.

Du kan også vælge at være passivt Støttemedlem (S ).

Medlemskontingentet er 100 kr.

Kontingentet kan betales via Netværkshusets bankkonto i Nordea Reg. nr. 0114, konto 6879-939-532 eller via MobilePay: 30314.

Når du indbetaler kontingentet, bedes du anføre dit fulde navn og skrive F, K eller S samt år

NETVÆRKSGRUPPENS OPGAVE

Netværksgruppen for flygtninge i Gentofte er oprettet i januar 1998 med det formål:

at påvirke Gentofte kommune i bred forstand til at tage et positivt medansvar for de flygtninge, der kommer ind i Danmark at byde flygtningene, der kommer til Gentofte, velkommen og støtte dem med at blive integrerede medlemmer af samfundet.

NETVÆRKSGRUPPENS ORGANISATION

Netværksgruppen er organiseret som en forening med et sæt vedtægter, der fastsætter retnings-linierne for medlemskab, mødeaktivitet, valg af koordinationsgruppe og administration.

NETVÆRKSGRUPPEN OG GENTOFTE KOMMUNE

Netværksgruppen har et uformelt samarbejde med Gentofte Kommune. De to parter varetager hver sin opgave i integrationsprocessen. Der kan, når det er hensigtsmæssigt aftales samarbejde om særlige opgaver.

Der holdes med jævne mellemrum møder mellem Netværksgruppen og Gentofte Kommune med gensidig orientering om arbejdet på flygtninge-området.

Netværksgruppen har 3 pladser i Gentofte Kommunes Integrationsråd,.

Gentofte kommune yder Netværksgruppen økonomisk støtte til administration, aktiviteter og lokaleudgifter i henhold til Lov om social Service § 18.​

FLYGTNINGENE

Gentoftes flygtninge kommer fra mange forskellige lande, men pt. flest fra Syrien og Eritrea. Hver enkelt flygtning har en lang, dramatisk og ofte traumatisk historie bag sig, inden de ofte ved et tilfælde er havnet i Danmark. De er flygtet fra krig, undertrykkelse, forfølgelse og umulige politiske vilkår. Mange oplever Danmark som et velordnet land, det er trygt at være i, men oplever også det danske samfund som lukket og vanskeligt at komme ind i. Det er et koldt og regnfuldt sted, hvor folk hygger sig inde bag lukkede døre, som det er svært for fremmede at trænge igennem.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

Netværksgruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål for frivilligt arbejde;

- at fremme flygtningenes integration i lokal-samfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

Netværksgruppen og Dansk Flygtningehjælp har en samarbejdsaftale, der bl.a. indebærer :

- at arbejdet med flygtninge bygger på demokrati, gensidig respekt og ligeværd,

- at kendskab til flygtninges personlige forhold behandles fortroligt.

Netværksgruppen støttes af Dansk Flygtninge-hjælp, der yder konsulentbistand, uddannelse og formidling af information og erfaringer.

Netværksgruppens medlemmer indbydes til at deltage i Dansk Flygtningehjælps møder, vedrørende det frivillige arbejde og den løbende diskussion om flygtningearbejdet.​

ÅBNINGSTIDER​

MANDAG               16 - 20

TIRSDAG                16 - 18

​ONSDAG                16 - 20
​TORSDAG              16 - 20
​        FREDAG                  LUKKET         LØRDAG                  LUKKET

​  SØNDAG​​                 LUKKET

Netværkshuset, Ericavej 149 • 2820 Gentofte •  Tlf: 39 65 05 75 • E-mail: koordination@netvaerkshuset.dk